Etikett: sjukvård

Rätt vård i rätt tid - korta köerna till vård och behandling

Vi vet vad och varför – vi har dessutom svar på hur

När Sveriges mest splittrade opposition vaknar till liv så är det föga förvånande att det enda de har att förhålla sig till är vår socialdemokratiska politik. Seriösa, verklighetsförankrade, ekonomiskt hållbara förslag från den politiska oppositionen i Region Västernorrland lyser med sin frånvaro. Det verkar som om det enda alternativet är att vara emot precis allt…

Läs mer
Elina Backlund Arab gör ett "handslag" med två patientföreningar samtidigt - för en bättre vård i Västernorrland. Lennart Uggeldahl till vänster och Sture Henningsohn till höger.

Handslag om ökad patientmedverkan i vårdens utveckling

-Vi vill bjuda in patientföreningarna mer i arbetet med att utveckla vården. Jag ser många fördelar med att ha det som en rutin i regionens arbetssätt, säger Elina Backlund Arab, Socialdemokraterna, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  Med ett ökat fokus på folkhälsa och på att förebygga sjukdom, samtidigt som arbetet för den goda och nära…

Läs mer

Glenn Nordlund (S) välkomnar en nationell VFU-samordnare

-Region Västernorrland har behov av och möjligheter att anställa betydligt fler sjuksköterskor än idag. Tyvärr har inte utbildningen av sjuksköterskor fungerat så bra som vi önskat, säger Glenn Nordlund (S) ordförande i regionstyrelsen. Mittuniversitetet (MIUN) har minskat ner sina utbildningsplatser med hänvisning till att Region Västernorrland inte erbjudit tillräckligt antal VFU-platser. I Region Västernorrland är…

Läs mer

Slut med snålskjutsarna inom sjukvården

Det finns ett par grundläggande principer kring väntetider i vården. Det som ska avgöra vilken patient som först får behandling ska vara behovet. Inget annat. Det finns bara ett visst antal operationssalar, ett visst antal läkare och sjuksköterskor och bara 24 timmar på dygnet. I samma sekund som någon betalar för att få en operation…

Läs mer