Etikett: sjukvård

Slut med snålskjutsarna inom sjukvården

Det finns ett par grundläggande principer kring väntetider i vården. Det som ska avgöra vilken patient som först får behandling ska vara behovet. Inget annat. Det finns bara ett visst antal operationssalar, ett visst antal läkare och sjuksköterskor och bara 24 timmar på dygnet. I samma sekund som någon betalar för att få en operation…

Läs mer

Privata sjukförsäkringar riskerar den jämlika vården

I vårt gemensamma samhälle har vi en gemensamt finansierad sjukvård. Den ska finnas där för oss alla när vi behöver vård. Men den principen riskerar att falla om vi inte sätter stopp för utvecklingen med privata vårdförsäkringar som tränger sig före i kön. Den största utmaning som hälso- och sjukvården har just nu är bristen…

Läs mer

Fem frågor om vården i Västernorrland

Bonnier news local som ger ut tre lokaltidningar i Västernorrland har ställt fem frågor till regionens politiska partier. Här är frågorna och våra svar. ► Hur ska vårdkrisen i länet lösas? Arbetet med att korta köer och öppna vårdplatser bygger på att regionen kan rekrytera tillräckligt med personal som ska ha rimliga arbetsvillkor och bra…

Läs mer

Lösning klar för sjukresor från Ulvön

Sedan 2020 har sjukresorna från Ulvön inte fungerat optimalt. Den tidigare lösningen med jourresor via Ulvöfärjan har tyvärr inte varit tillgänglig. Nu är det på väg att lösa sig. -Att erbjuda sjukresor är inte något vi är tvingade att göra enligt lag, men vi ser ändå att Region Västernorrland har ett ansvar att underlätta för…

Läs mer