Etikett: sjukvård

Privata sjukförsäkringar riskerar den jämlika vården

I vårt gemensamma samhälle har vi en gemensamt finansierad sjukvård. Den ska finnas där för oss alla när vi behöver vård. Men den principen riskerar att falla om vi inte sätter stopp för utvecklingen med privata vårdförsäkringar som tränger sig före i kön. Den största utmaning som hälso- och sjukvården har just nu är bristen…

Läs mer

Fem frågor om vården i Västernorrland

Bonnier news local som ger ut tre lokaltidningar i Västernorrland har ställt fem frågor till regionens politiska partier. Här är frågorna och våra svar. ► Hur ska vårdkrisen i länet lösas? Arbetet med att korta köer och öppna vårdplatser bygger på att regionen kan rekrytera tillräckligt med personal som ska ha rimliga arbetsvillkor och bra…

Läs mer

Lösning klar för sjukresor från Ulvön

Sedan 2020 har sjukresorna från Ulvön inte fungerat optimalt. Den tidigare lösningen med jourresor via Ulvöfärjan har tyvärr inte varit tillgänglig. Nu är det på väg att lösa sig. -Att erbjuda sjukresor är inte något vi är tvingade att göra enligt lag, men vi ser ändå att Region Västernorrland har ett ansvar att underlätta för…

Läs mer

När du behöver vård ska du få den

Sedan fullmäktige den 12 maj så har hälso- och sjukvårdsnämnden ett nytt ledarskap. Vi klev in i en tuff och utmanande tid men ett hårt arbete börjar nu visa resultat. Den oro som funnits kring hur vården ska klara av sommaren har minskat, tack vare mycket goda insatser från medarbetare och ledning som tagit ett…

Läs mer