Etikett: trygghet

Rätt vård i rätt tid - korta köerna till vård och behandling

Vi vet vad och varför – vi har dessutom svar på hur

När Sveriges mest splittrade opposition vaknar till liv så är det föga förvånande att det enda de har att förhålla sig till är vår socialdemokratiska politik. Seriösa, verklighetsförankrade, ekonomiskt hållbara förslag från den politiska oppositionen i Region Västernorrland lyser med sin frånvaro. Det verkar som om det enda alternativet är att vara emot precis allt…

Läs mer

Privata sjukförsäkringar riskerar den jämlika vården

I vårt gemensamma samhälle har vi en gemensamt finansierad sjukvård. Den ska finnas där för oss alla när vi behöver vård. Men den principen riskerar att falla om vi inte sätter stopp för utvecklingen med privata vårdförsäkringar som tränger sig före i kön. Den största utmaning som hälso- och sjukvården har just nu är bristen…

Läs mer

Lösning klar för sjukresor från Ulvön

Sedan 2020 har sjukresorna från Ulvön inte fungerat optimalt. Den tidigare lösningen med jourresor via Ulvöfärjan har tyvärr inte varit tillgänglig. Nu är det på väg att lösa sig. -Att erbjuda sjukresor är inte något vi är tvingade att göra enligt lag, men vi ser ändå att Region Västernorrland har ett ansvar att underlätta för…

Läs mer

Regeringen fortsätter sin satsning på polisen

Idag presenterade den S-ledda regeringen sin fortsatta satsning för att stärka polisverksamheten i Sverige. Regeringen avsätter ytterligare 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. De utökade medlen är en påbyggnad på den historiska polissatsning som just nu pågår. Det ska anställas 10 000 fler poliser till 2024 – och polisyrket ska utvecklas med ny teknik och bättre utbildningar….

Läs mer