Etikett: Västernorrland

Hälso- och sjukvården kräver ansvar, stabilitet och långsiktighet

Den stormiga och tuffa situation som vården befinner sig i har inga snabba enkla lösningar. Det kräver långsiktighet, målmedvetenhet och uthållighet. Invånarna i Västernorrland förtjänar rätt vård i rätt tid. Hela vårdlaget behöver stärkas, där löner och arbetsmiljön måste förbättras och alla yrkesgrupper värderas lika. Samtidigt ser vi socialdemokrater utmaningarna med bemanningsföretag som dränerar vården…

Läs mer

Socialdemokraterna i Västernorrland kräver statliga insatser för att bemanningsföretagen inte ska dränera vården på pengar

Vid Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktskongress i Sundsvall 2-3 april diskuterades den svåra situationen med att bemanna hälso- och sjukvården. Glenn Nordlund, Socialdemokraternas 1a namn på regionlistan och ordförande i regionstyrelsen krävde att staten måste ta sitt ansvar när det gäller bemanningsföretagen. – Staten måste på allvar ta tag i bemanningsföretagens dränering av pengar från vården….

Läs mer

Vi fortsätter höja lönerna

Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 50 miljoner på en extra lönerevision som ska genomföras så snart det är möjligt och att ”bonusen” för uppskjuten semester även ska omfatta undersköterskor. 

– Vi socialdemokrater föreslår att 50 miljoner ytterligare satsas på en extra lönerevision. Den ska genomföras tillsammans med de fackliga organisationerna och omfatta alla sköterskegrupperna och även undersköterskor och skötare, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas 1:a namn i regionvalet. Den redan genomförda satsningen med 30 miljoner till löneökningar var det första steget mot…

Läs mer