Etikett: Västernorrland

Riksdagskrönika – Vi behöver bli fler Socialdemokrater i Västernorrland och hela norra Sverige

Jag vill börja med att tacka alla för förtroendet att representera Västernorrland och Socialdemokraterna i Sveriges riksdag de kommande fyra åren. Ett finare uppdrag finns inte i vår demokrati och jag kommer att göra mitt bästa för att förtjäna det förtroende jag fått. Mitt första år i riksdagen och i kulturutskottet var ett fanatiskt uppdrag…

Läs mer

Vårt Västernorrland kan bättre – Viktiga frågor för Socialdemokraterna att driva i riksdagen

Socialdemokraterna i Västernorrlands kandidater har idag presenterat viktiga frågor för Västernorrland som de tänker driva i riksdagsarbetet under kommande mandatperiod. Vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen – Närvaron av polisen måste öka i alla Västernorrlands kommuner – både stad och landsbygd. Fler poliser måste innebära ökad trygghet i hela Västernorrland…

Läs mer
Romina Walian, läkare
Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Våra förslag för kortade köer i Västernorrland

I det trygga samhället vill vi se ökad tillgänglighet till en hälso-, sjuk- och tandvård styrd av vårdbehovet För dig som har behov av hälso- och sjukvård ska vården vara tillgänglig när du behöver den, sammanhållen om du behöver det, samt förebyggande och hälsofrämjande utifrån dina förutsättningar. Du ska inte behöva vänta längre än vårdgarantin…

Läs mer
Elina Backlund Arab gör ett "handslag" med två patientföreningar samtidigt - för en bättre vård i Västernorrland. Lennart Uggeldahl till vänster och Sture Henningsohn till höger.

Handslag om ökad patientmedverkan i vårdens utveckling

-Vi vill bjuda in patientföreningarna mer i arbetet med att utveckla vården. Jag ser många fördelar med att ha det som en rutin i regionens arbetssätt, säger Elina Backlund Arab, Socialdemokraterna, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  Med ett ökat fokus på folkhälsa och på att förebygga sjukdom, samtidigt som arbetet för den goda och nära…

Läs mer