Etikett: Västernorrland

Elina Backlund Arab gör ett "handslag" med två patientföreningar samtidigt - för en bättre vård i Västernorrland. Lennart Uggeldahl till vänster och Sture Henningsohn till höger.

Handslag om ökad patientmedverkan i vårdens utveckling

-Vi vill bjuda in patientföreningarna mer i arbetet med att utveckla vården. Jag ser många fördelar med att ha det som en rutin i regionens arbetssätt, säger Elina Backlund Arab, Socialdemokraterna, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  Med ett ökat fokus på folkhälsa och på att förebygga sjukdom, samtidigt som arbetet för den goda och nära…

Läs mer

Fem frågor om vården i Västernorrland

Bonnier news local som ger ut tre lokaltidningar i Västernorrland har ställt fem frågor till regionens politiska partier. Här är frågorna och våra svar. ► Hur ska vårdkrisen i länet lösas? Arbetet med att korta köer och öppna vårdplatser bygger på att regionen kan rekrytera tillräckligt med personal som ska ha rimliga arbetsvillkor och bra…

Läs mer

Lösning klar för sjukresor från Ulvön

Sedan 2020 har sjukresorna från Ulvön inte fungerat optimalt. Den tidigare lösningen med jourresor via Ulvöfärjan har tyvärr inte varit tillgänglig. Nu är det på väg att lösa sig. -Att erbjuda sjukresor är inte något vi är tvingade att göra enligt lag, men vi ser ändå att Region Västernorrland har ett ansvar att underlätta för…

Läs mer

När du behöver vård ska du få den

Sedan fullmäktige den 12 maj så har hälso- och sjukvårdsnämnden ett nytt ledarskap. Vi klev in i en tuff och utmanande tid men ett hårt arbete börjar nu visa resultat. Den oro som funnits kring hur vården ska klara av sommaren har minskat, tack vare mycket goda insatser från medarbetare och ledning som tagit ett…

Läs mer