Vårt parti

Socialdemokraterna i Västernorrland

Vi är omkring 3500 partimedlemmar – i alla Västernorrland läns kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder.  Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Vill du vara med? Bli medlem redan idag!

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Socialdemokraterna i Västernorrland är ett partidistrikt som omfattar alla kommuner i länet: Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen. Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt. Partidistrikten har ansvar för politiken i hela regionen. Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i region och riksdag.