Om Socialdemokraterna i Västernorrland

Vi är nästan 100 000 socialdemokratiska medlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för solidaritet och rättvisa.

Socialdemokraterna i Västernorrland är ett partidistrikt som består av över 4000 medlemmar fördelade på länets sju arbetearekommuner. Varje arbetarekommun – i Härnösand, Kramfors Timrå, Sollefteå, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik samlar socialdemokrater inom respektive kommungräns.

Västernorrlands Socialdemokratiska partidistrikt bildades 1991, genom en sammanslagning av Medelpads och Ångermanlands partidistrikt.

Partidistriktets högsta beslutande organ är distriktskongressen, som sammanträder årligen. Kongressen består av 175 ombud som utses av arbetarekommunerna utifrån deras medlemstal. Mellan kongresserna leds verksamheten av en distriktsstyrelse som består av femton ledamöter. Inom distriktsstyrelsen finns också ett verkställande utskott som består av sju ledamöter. Den löpande verksamheten administreras och organiseras av distriktsexpeditionen som finns i Härnösand.

Partidistriktet har fler auppgifter.I de politiska frågorna handlar det om läns- och landstings-/regionpolitiken, samt riksdagspolitiken och EU-frågorna. Partidistriktet utgör socialdemokraternas politiska nav i Västernorrland. Inom organisationsområdet handlar det om arbetet i valrörelser, kampanjer, medlemsvärvning, utbildning och organisationsutveckling i samverkan med arbetarekommuner och sidoorganisationer.

facebook Twitter Email