Valkonferens 20 november 2021

 Välkommen till Socialdemokraterna i Västernorrlands valkonferens 2021

Välkommen till Västernorrlands Socialdemokratiska partidistrikts valkonferens 20 november 2021.

Konferensens genomförs på Parkaden, i Härnösand. Konferensen börjar kl.10.00. Konferensen avslutas när alla dagordningens punkter är avhandlade.

Konferensen ska fastställa nomineringarna till de indirekta val som ska genomföras av stiftsfullmäktige, fastställa regionlistor och riksdagslista inför 2022 års val, samt få möjlighet att diskutera valprogrammet för Socialdemokraterna i Västernorrland som nu arbetas fram inför valet 2022.

Konferenshandlingar

Program Dagordning Arbetsordning valkonferens 2022

211101 Valberedningens förslag

211101 Valberedningens förslag (uppdaterat med redaktionella förändringar)

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email